EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ
О. В. Коваленко

Назад

УДК: 338.439.01:54

О. В. Коваленко

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ

Анотація

Здійснено оцінку стану рибної галузі та її ринків за період 1990—2013 рр. За допомогою індикаторів аналізу рівня продовольчої безпеки, визначено рівень самозабезпечення України рибною продукцією та рівень імпортозалежності. Встановлено структуру та ємність ринку промислового виробництва рибопродукції. Виявлено проблеми та причини зменшення обсягів добування живих водних біоресурсів рибогосподарською галуззю. Проаналізовано стан регуляторного середовища та його вплив на економічні результати галузі. Сформульовано орієнтири інноваційного розвитку рибного господарства та рибної промисловості. Наголошено на необхідності швидкого відновлення основних фондів риболовного флоту. Зазначено, що в умовах зменшення можливостей України у видобуванні водних ресурсів в акваторіях морів і Світовому океані, одним з перспективних напрямів розвитку галузі є розвиток аквакультури, тобто вирощування водних біоресурсів у спеціально облаштованих водних плантаціях. Запропоновано шляхи забезпечення продовольством населення в умовах криз. Зокрема в процесі забезпечення національної продовольчої безпеки ключовим заходом є досягнення ефективного співвідношення рівня споживання, самозабезпечення та оптимальної величини імпорту продовольчої продукції.

O. Kovalenko

INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY MARKET SECTOR IN TERMS OF ACTIVATION OF EXTERNAL INFLUENCES

Summary

Conducted an appraisal of condition fish branch and her markets over the period 1990—2013. With the help of analysis indicators food security level, is defined self-sufficiency of fish products in Ukraine and the level of import dependence. Defined structure and the market capacity of industrial production of fishery products. Were revealed problems and causes decrease volumes of extraction of live aquatic of bioresources fisheries branch. Analyzes the state the regulatory environment and its impact the economic results of the industry. Emphasized the need for a quick recovery of capital assets of the fishing fleet. Noted that in terms zoom out features of Ukraine in the extraction of water resources in the seas and World Ocean, by one of the most promising directions of development of the industry is the development of aquaculture, cultivation of aquatic biological resources in specially equipped water plantations. Were proposed ways of ensuring food in times of crisis. In particular, the process of ensuring of National Food Security the key measure is to achieve efficient consumption ratio, the level of food self-sufficiency and the optimal value of imports of food products.

№ 9 2014, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

Як цитувати статтю

Коваленко О. В. Інноваційно-орієнтований розвиток галузевих ринків рибної галузі в умовах активізації зовнішніх впливів. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 31–34.

Kovalenko, O. (2014), “Innovation-oriented development of the fishing industry market sector in terms of activation of external influences”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.