EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЛІКАРНЯНИХ КАС НА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСЕЛЕННЯ
О. І. Краснова

Назад

УДК: 33. 338. 24

О. І. Краснова

ВПЛИВ ЛІКАРНЯНИХ КАС НА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті проведено аналіз впливу фінансових надходжень в медичну галузь на показники здоров'я населення. Розглянуто перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні як додаткового джерела фінансування у сферу охорони здоров'я. Для оцінки доцільності та ефективності добровільного медичного страхування на прикладі роботи лікарняних кас по областях України було проведено визначення кореляційного зв'язку між показниками роботи лікарняних кас та медико-демографічними показниками. Для визначення кореляційної залежності між показниками був використаний лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона. На думку автора, розвиток добровільного медичного страхування у вигляді лікарняних кас дозволить не тільки підвищити фінансування системи охорони здоров'я, але і надасть можливість достовірно покращити медико-демографічні показники у регіонах, знизити захворюваність населення.

О. Krasnovа

INFLUENCE HOSPITAL CASH DESKS ON FINANCING OF MEDICAL BRANCH AND MEDICAL DEMOGRAPHIC INDICATORS OF POPULATION

Summary

In article the analysis of influence of financial receipts in medical area on indicators of health of the population is carried out. Prospects of introduction of voluntary medical insurance in Ukraine as additional source of financing in public health services sphere are considered. For an estimation of expediency and efficiency of voluntary medical insurance on an example of work of hospital cash desks on areas of Ukraine definition of correlation communication between indicators of work of hospital cash desks and to medical demographic indicators has been spent. For definition of correlation dependence between indicators the linear factor of correlation of Pirson has been used. According to the author, development of voluntary medical insurance in the form of hospital cash desks will allow not only to raise financing of system of public health services, but also will allow to improve authentically medical demographic indicators in regions, to lower disease of the population.

№ 8 2014, стор. 72 - 74

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

О. І. Краснова

аспірант кафедри політекономії, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

О. Krasnovа

post-graduate of chair of political economy of the Poltava National Pedagogical University of a name V.G. Korolenka

Як цитувати статтю

Краснова О. І. Вплив лікарняних кас на фінансування медичної галузі та медико-демографічні показники населення. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 72–74.

Krasnovа, О. (2014), “Influence hospital cash desks on financing of medical branch and medical demographic indicators of population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 72–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.