EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
А. В. Ромін

Назад

УДК: [378: 372.77] (477)

А. В. Ромін

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті проаналізовано вплив державного регулювання на розвиток вищих навчальних закладів та реалізацію новітніх механізмів управління вищими навчальними закладами, розглянуто теорії управління як вітчизняних, так і іноземних вчених, систематизовано принципи внутрішнього управління. Досліджено, що розвиток діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах стримується із-за недосконалості і нераціональності структури фінансового забезпечення. Через нестачу належного бюджетного фінансування більшість вищих навчальних закладів не здатна без допомоги держави підтримувати і розвивати матеріально-технічну базу навчально-виховного процесу, поповнювати бібліотечні фонди літературою, лабораторії — необхідним устаткуванням.

A. Romin

STATE REGULATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A REGIONAL PERSPECTIVE

Summary

This article analyzes the impact of government regulation on the development of higher education and the implementation of advanced control mechanisms universities, control theory deals with both domestic and foreign scholars systematized the principles of internal control. Investigated that the development activities of higher education institutions in modern terms is constrained due to the imperfections and inefficiencies structure of financial support. Due to lack of proper budgeting, most higher education institutions can not without help from the state to support and develop the physical infrastructure the educational process, replenish the Library fund, labs — all necessary equipment.

№ 6 2014, стор. 149 - 151

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

А. В. Ромін

кандидат технічних наук, доцент, проректор-начальник факультету цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

A. Romin

candidate of technical sciences associate vice-rector, head of the faculty of civil protection National University of Civil Defence of Ukraine

Як цитувати статтю

Ромін А. В. Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 149–151.

Romin, A. (2014), “State regulation in the management system of higher education institutions: a regional perspective”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 149–151.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.