EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. В. Семенюк, Л. К. Яцишина

Назад

УДК: 339.138

О. В. Семенюк, Л. К. Яцишина

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу методів визначення ефективності маркетингу на підприємстві. Розглянуто проблему визначення сутності ефективності маркетингу за різними підходами. Наведено процес визначення ефективності маркетингової діяльності. Звернено увагу на визначення маркетингових цілей та ключових показників ефективності у процесі її оцінки, окреслено найбільш популярні та корисні показники ефективності маркетингової діяльності підприємства.

O. Semeniuk, L. Yatsyshyna

THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF MARKETING ACTIVITY EFFECTIVENESS

Summary

The article is devoted to the methods of determining the effectiveness of marketing in business. The problem of defining the essence of marketing effectiveness using different approaches has been investigated. The process of determining the effectiveness of marketing activity has been shown. Attention is paid to the identifying of marketing objectives and key indicators of efficiency in the process of its evaluation. The most popular and useful indicators of the effectiveness of marketing activity of the company have been given.

№ 6 2014, стор. 135 - 136

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

О. В. Семенюк

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

O. Semeniuk

Student, Kyiv National University of Technologies and Design


Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

L. Yatsyshyna

Ph.D, Associate Professor, Professor of Marketing Department , Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Семенюк О. В., Яцишина Л. К. Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 135–136.

Semeniuk, O. and Yatsyshyna, L. (2014), “The methodology of the study of marketing activity effectiveness”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 135–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.