EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СПОЖИВАЧАМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
В. А. Стеценко

Назад

УДК: 339.138

В. А. Стеценко

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СПОЖИВАЧАМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті проаналізовано маркетингові інструменти, характерні для харчової промисловості України, на основі яких проведено кількісне дослідження рівня сприйняття маркетингових заходів методом Needs & Gaps Analysis. З цією метою проведено класифікацію основних елементів маркетингового комплексу з виокремленням атрибутів, що підлягають дослідженню в окремих галузях харчової промисловості України. В результаті проведеного дослідження, визначено середній рівень важливості і задоволеності маркетинговими заходами на ринку В2С по галузях та цілком в промисловості, побудовано карту сприйняття ринку В2С елементів маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості. Проведено групування рівнів задоволеності за галузями і відображено положення позиції кожної галузі на векторі спрямування.
Проведене дослідження свідчить про те, що рівень сприйняття маркетингових інструментів в галузях харчової промисловості є середнім для наступних галузей: цукрова, тютюнова, хлібопекарська, борошномельно-круп'яна, олійно-жирова, м'ясна, виноробна; низьким для двох: безалкогольних напоїв та мінеральної води, рибна; високим для чотирьох: кондитерська, пивоварна, спиртова, молочна.
Таким чином, автором доведено необхідність врахування результатів дослідження в розробці стратегії маркетингу підприємствами харчової галузі з метою підвищення рівня задоволеності споживачами продукцією товаровиробників.

V. Stetsenko

RESEARCH PERCEPTION OF MARKETING INSTRUMENTS BY CONSUMERS IN THE FOOD INDUSTRY

Summary

The specific marketing instruments of the Ukrainian Food Industry were analyzed in the article. The quantitative research of the perception marketing events by method Needs & Gaps Analysis based on the marketing instruments. For this purpose, the main elements of the marketing mix were classified. And attributes which researched in some sectors of the Food Industry in Ukraine were singled. The average level of importance and satisfaction of marketing events on B2C market by sectors and completely were calculated in the industry and the perceptions''' map of the marketing mix elements in B2C market of the Food Industry was constructed as a result of the research. The levels of satisfaction by sectors were grouped and position of each sectors in the direction vector were displayed.
Research suggests that the level of perception marketing instruments in the sectors of Food Industry is average for the following sectors: sugar, tobacco, bakery, flour, cereal, oil and fats, meat, wine, is low for two soft drinks and mineral water, fish, is high for four: confectionery, brewing, alcohol, dairy.
Thus, the author proved the need to integrate research results in the development of marketing strategies of the Food business in order to improve customer satisfaction of products by manufacturer.

№ 6 2014, стор. 124 - 127

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

В. А. Стеценко

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Stetsenko

postgraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Стеценко В. А. Дослідження сприйняття маркетингових інструментів споживачами в харчовій промисловості. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 124–127.

Stetsenko, V. (2014), “Research perception of marketing instruments by consumers in the food industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.