EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГОКОНВЕРСІЯ ЯК МАГІСТРАЛЬНИЙ ШЛЯХ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

ЕНЕРГОКОНВЕРСІЯ ЯК МАГІСТРАЛЬНИЙ ШЛЯХ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито економічні та екологічні аспекти пріоритетності здійснення енергоконверсії в контексті сталого низьковуглецевого розвитку. Сформульовано суть енергоконверсії як широкомасштабний і радикальний перехід від використання економікою переважно вуглецевих до безвуглецевих (відновлювальних) енергоносіїв. Обгрунтовано структуру енергоконверсії як глобального процесу, яка включає три основні складові: енергоощадність, енергомодернізацію і енергоіноваційнійсть. Широко використано метод статистичних групувань по великій сукупності показників країн світу, формулювання та розв'язання економетричних моделей кореляційного типу. Доведено, що інтенсивність вуглецевих викидів, перебуває в прямій і досить тісній залежності від рівня споживання вуглецевих енергоносіїв та в оберненій і теж досить тісній залежності від рівня споживання відновлювальних (безвуглецевих) енергоносіїв. Новизна статті — обгрунтування поняття енергоконверсії, її складових як процесу і системи причинно-наслідкового взаємозв'язку зі сталим низьковуглецевим розвитком. Практичне значення статті — визначення конкретних параметрів і чинників впливу на інтенсивність викидів вуглецю, споживання вуглецевих і безвуглецевих енергоносіїв.

I. Gaidutskiy

ENERGY CONVERSION AS THE MAIN PATH OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

Summary

The paper highlights the economic and environmental aspects of priority implementation of energy conversion in the context of sustainable low carbon development. The author formulates the essence of energy conversion, as wide-ranging and radical transformation from the usage by the economy the carbon energy to the usage no carbon, renewable energy. Paper gives the structure of energy conversion, as a global process, which includes three main components: energy thrift, energy upgrades and energy innovations. Author widely used method for statistical groupings on a large set of country indicators, formulating and solving econometric models such as correlation. It is proved that the intensity of carbon emissions is directly and very closely dependent on the level of consumption of carbon energy and in inverse quite closely dependent on the level of consumption of renewable no carbon energy. The novelty of the paper is a concept study of energy conversion, its components and processes, its relationship to sustainable low-carbon development. The practical significance of the article is identification of specific parameters and factors affecting the intensity of carbon emissions, consumption of carbon and no-carbon energy sources.

№ 6 2014, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Енергоконверсія як магістральний шлях сталого низьковуглецевого розвитку. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 60–64.

Gaidutskiy, I. (2014), “Energy conversion as the main path of sustainable low carbon development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.