EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. І. Сабецька

Назад

УДК: 339.146.4.001.37

Т. І. Сабецька

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретико-методологічних та прикладних аспектів визначення оптимального рівня реалізації продукції підприємства в процесі формування ним виробничої програми.
Зокрема автором розроблено модель визначення оптимального рівня реалізації продукції підприємства, яка грунтується на врахуванні існуючого портфеля замовлень на продукцію та рівня ринкового потенціалу підприємства, у межах якого можна обирати той чи інший варіант виробничої програми, який був би оптимальним з точки зору ринкових можливостей підприємства.
Також у статті подано ілюстрацію механізму практичного застосування даної моделі в процесі виробничої діяльності сільгоспмашинобудівних підприємств України на прикладі ПрАТ "Агромаш-ІФ". А саме: побудовано інтервал можливих значень обсягу виробництва, тобто його мінімально і максимально можливий рівні, у межах яких виробнича програма підприємства відповідатиме вимозі оптимального використання його ринкового потенціалу.

T. Sabets'ka

THE THEORETICAL-APPLIED ASPECTS OF OPTIMAL LEVEL OF OUTPUT REALIZATION IN THE PROCESS OF ENTERPRISE INDUSTRIAL PROGRAM FORMING

Summary

The article is devoted to the study of theoretical-methodological and applied aspects of optimal level of enterprise output realization determination in the process of industrial program forming.
The author has worked out the optimal level model of enterprise output determination, that is based on taking into account the existent brief-case of goods orders and enterprise market potential level within the limits of that it is possible to choose the most optimal industrial program variant from the market possibilities of enterprise point of view.
The illustration of this model practical application mechanism in the productive activity process of farm-building enterprises in Ukraine on the example of PJSC "Аhromash-IF" is presented in this article. The interval of production volume possible figures, I mean its minimum and maximum possible levels within the limits of those the productive program of enterprise will respond to the request of the optimal use its market potential is build.

№ 6 2014, стор. 45 - 50

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

Т. І. Сабецька

к. е. н., викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

T. Sabets'ka

k. e. n., a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Сабецька Т. І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 45–50.

Sabets'ka, T. (2014), “The theoretical-applied aspects of optimal level of output realization in the process of enterprise industrial program forming”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 45–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.