EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Д. А. Баранова

Назад

УДК: 35.073.52

Д. А. Баранова

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Встановлено, що функції державного управління створюють єдину систему і як її складові елементи мають щільні взаємозв'язки. Цим зумовлюється й об'єктивна необхідність взаємоузгодженої діяльності органів влади, між якими розподіляються повноваження по здійсненню функцій державного управління. З позиції системного та комплексного підходів обгрунтовано використання поняття "організаційно-економічні механізми" державного управління чи регулювання з обов'язковим урахуванням нормативної бази, на якій вони побудовані. Проведено аналіз реалізації адміністративного та економічного механізмів державного управління. Визначено основні вимоги щодо визначення фінансового механізму державного управління.

D. Baranova

FUNCTIONS AND TYPES OF MECHANISMS OF STATE FINANCIAL CONTROL

Summary

It was established that the functions of government and create a single system as its components are tight relationships. This predetermined and mutually agreed objective necessity of the government actions, which are distributed among the powers of the implementation of the functions of government. From the perspective of a systematic and comprehensive approach justified the use of the term "organizational and economic mechanisms" governance or regulation must regard the regulatory framework in which they are built. The analysis of administrative and economic mechanisms of governance . The basic requirements for determining the financial mechanism of governance.

№ 5 2014, стор. 146 - 149

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

Д. А. Баранова

здобувач, Академія муніципального управління

D. Baranova

Competitor Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Баранова Д. А. Функції та види механізмів державного фінансового контролю. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 146–149.

Baranova, D. (2014), “Functions and types of mechanisms of state financial control”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 146–149.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.