EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито і обгрунтовано транснаціональну парадигму сталого низьковуглецевого розвитку, під якою розуміється випереджаюче скорочення вуглецевих викидів над зростанням економіки в національних та глобальних масштабах з користю для нинішніх і майбутніх поколінь людства. Шляхом розв'язання економетричних моделей доведено відсутність позитивного кореляційного зв'язку вуглецевих викидів в атмосферу з показниками енергетичної та екологічної стійкості. Класифіковано країни світу за співвідношенням показників економіки та інтенсивності зростання викидів вуглецю. Наукова новизна статті — розроблено матрицю класифікаційних характеристик моделей розвитку економіки країн з позицій глобальної антивуглецевої політики. Практичне значення статті — сегментація країн за вуглецеємністю та ефективністю їх економік виходячи із порівняння темпів зростання економіки та інтенсивності викидів вуглецю.

I. Gaidutskiy

TRANSNATIONAL PARADIGM OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

Summary

The article highlights and justifies transnational paradigm of sustainable low carbon development, which implies the anticipatory reduction of carbon emissions over the growth of the economy both on national and global scale for the benefit of present and future generations of mankind. The absence of a positive correlation of carbon emissions from energy performance and environmental sustainability was proven by solving econometric models. Countries were classified by the ratio of the growth intensity of the economy to the growth of carbon emissions. Scientific novelty of the article includes the matrix classification of performance characteristics of models of economic development from the standpoint of global anti-carbon policy. The practical value of the article includes segmentation of countries by carbon intensity and efficiency of their economies based on the comparison of economic growth and carbon emission volumes.

№ 5 2014, стор. 14 - 19

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

I. Gaidutskiy

Ph.D. in Economics

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 14–19.

Gaidutskiy, I. (2014), “Transnational paradigm of sustainable low carbon development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 14–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.