EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"
П. А. Журавель

Назад

УДК: 35.08

П. А. Журавель

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"

Анотація

Стаття аналізує доробки закордонних вчених щодо розвитку та трансформації пост-колоніальних режимів. Було здійснено спробу екстраполювати висновки наукової спільноти щодо розвитку пост-колоніальних країн Азії та Африки на українську дійсність.
Був зроблений акцент на ролі державного апарату в процесі розвитку пост-колоніальних країн та формування ефективного управління економікою держави.

P. Zhuravel

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATIONIN THE PROCESS OF FORMATION THE "THIRD WORLD"COUNTRIES

Summary

The article analyzes the work of foreign scientists on the development and transformation of post-colonial regimes.The article extrapolate the findings of the scientific community on the development of post-colonial Asian and African countries in Ukrainian reality.
The article focuses on the role of public administration in the development of post-colonial countries and form an effective management of the economy of the state.

№ 4 2014, стор. 134 - 136

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

П. А. Журавель

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

P. Zhuravel

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Журавель П. А. Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу". Економіка та держава. 2014. № 4. С. 134–136.

Zhuravel, P. (2014), “The role of public administrationin the process of formation the "third world"countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 134–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.