EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Е. Я. Вайсман

Назад

УДК: 351.72

Е. Я. Вайсман

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Визначено зміст механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи. Виділено основні складові механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи: нормативна, організаційна, фінансова, кадрова та інформаційна складові, які реалізовуються в рамках відповідних аспектів державної політики (економічному, соціальному, промисловому, бюджетно-фінансовим, кадровому та інших). Функціонування механізму спрямоване на забезпечення узгодження інвестиційної та інноваційної політики та їх взаємозв'язок з іншими політиками, реалізованими на даній території (бюджетно-фінансовій, промисловій, аграрній, зовнішньоекономічної, кадрової тощо).

E. Weisman

FORMATION MECHANISM OF GOVERNMENT INVESTMENT POTENTIAL OF TERRITORIAL SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM

Summary

The content of the mechanism of public control investment potential territorial socio-economic system. The basic components of the mechanism of public control investment potential territorial socio- economic system: the regulatory, organizational, financial, personnel and information components, implemented within the framework of relevant aspects of public policy (economic, social, industrial, fiscal-financial, kadrovoo and others). Operation mechanism aimed at ensuring coordination of investment and innovation policies and their relationship with other policies implemented in the territory (fiscal, industrial, agricultural, foreign trade, personnel, etc.).

№ 4 2014, стор. 132 - 133

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

E. Weisman

Competitor National University of Water Management and Nature

Як цитувати статтю

Вайсман Е. Я. Формування механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 132–133.

Weisman, E. (2014), “Formation mechanism of government investment potential of territorial social-economic system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 132–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.