EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
К. О. Басенко

Назад

УДК: 330.322.2

К. О. Басенко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Викладено авторське трактування економічної категорії "інвестиційний потенціал" і методика оцінки інвестиційного потенціалу будівельної галузі, що пропонує набір складових елементів і дозволяє за результатом досліджень визначити можливості галузі по залученню інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційного потенціалу зведена до визначення показників, що описують процес здійснення капітальних вкладень у галузі, але не тільки в минулому, а й з точки зору майбутніх можливостей у розрізі протікання інвестиційного процесу. За результатами дослідження за допомогою методу квадрату потенціалу було побудовано графічне зображення ефективності використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України. Виявлено основні чинники неефективного використання інвестиційного потенціалу галузі та зроблено загальні висновки з даного дослідження і окреслено перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

K. Basenko

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE USE OF INVESTMENT POTENTIAL OF A BUILD INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

Author interpretation of economic category is expounded "investment potential" and method of estimation of investment potential of a build industry which offers the set of component elements and allows after the result of researches to define possibilities of industry on bringing in of investment resources. The estimation of investment potential is erected to determination of indexes which describe the process of realization of capital investments in industry, but not only in the pas but also from point of future possibilities in the cut of flowing of investment process. As a result of research by a method the square of potential the graphic image of efficiency of the use of investment potential of a build industry of Ukraine was built. Found out the basic factors of the ineffective use of investment potential of industry and general conclusions are done from this research and outlined prospect of subsequent secret services in this direction.

№ 4 2014, стор. 103 - 107

Кількість переглядів: 489

Відомості про авторів

К. О. Басенко

аспірант кафедри Економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

K. Basenko

graduate student, Сhernihiv state institute of economy and management

Як цитувати статтю

Басенко К. О. Оцінка ефективності використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 103–107.

Basenko, K. (2014), “Estimation of efficiency of the use of investment potential of a build industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.