EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ"
О. Р. Гулько

Назад

УДК: 332.72

О. Р. Гулько

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ"

Анотація

Розглянуто дефініцію поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання". Визначено послідовність оцінки економіко-екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Запропоновано критерії оцінки економічної та екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Систематизовано показники економіко-екологічної ефективності сільськогосподарського землевикористання. Обгрунтовано доцільність авторського визначення сутності та змісту поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання" як сукупності важелів та регуляторів організаційного, фінансового, економічного та інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до системи управління ефективного використання сільськогосподарських земель, визначеність завдань і функцій яких у збалансованому взаємозв'язку сприяє досягненню оптимального співвідношення між економічно доцільними та екологічно безпечними формами і видами використання сільськогосподарських земель з метою забезпечення соціально-економічні потреби населення.

А. Gulko

DEFINITION OF CONCEPT "ECONOMIC-ECOLOGICAL MECHANISM OF EFFECTIVE AGRICULTURAL LAND-TENURE"

Summary

Definition of concept "еconomic-ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is considered. The sequence of estimation of еconomic-ecological efficiency of the use of agricultural earth is certain. The criteria of estimation of economic and ecological efficiency of the use of agricultural earth offer. The indexes of еconomic-ecological efficiency of agricultural land-tenure are are systematized. Expediency of authorial determination of essence and maintenance of concept "еconomic ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is reasonable, as totalities of levers and regulators of organizational, financial, economic and informative influence, that the managements of the effective use of agricultural earth organically incorporated to the system, definiteness of tasks and functions of that in the balanced intercommunication assists the achievement of optimal betweenness by economically expedient and environmentally sound forms and types of the use of agricultural earth with the aim of providing socio-economic necessities of population.

№ 4 2014, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

О. Р. Гулько

здобувач, Львівський національний аграрний університет

А. Gulko

сompetitor, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Гулько О. Р. Дефініція поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання". Економіка та держава. 2014. № 4. С. 80–84.

Gulko, А. (2014), “Definition of concept "economic-ecological mechanism of effective agricultural land-tenure"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 80–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.