EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ "ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ" НА РИНКУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Н. В. Вергуненко

Назад

УДК: 339.924:336

Н. В. Вергуненко

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ "ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ" НА РИНКУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Анотація

У сучасних умовах домінування транснаціональних корпорацій майже в усіх сферах світового господарства виникає об'єктивна необхідність порівняльного аналізу конкурентоспроможності таких компаній і визначення їх конкурентних переваг. Стабільно росте і розвивається світовий ринок консалтингових послуг має тенденцію до монополізації і концентрації консалтингових потужностей у лідерів даного ринку. Автор присвячує дослідження розробці ефективної методики оцінки конкурентоспроможності консалтингових компаній і вивченню конкурентних переваг компаній "Великої Четвірки " — лідерів на ринках консалтингових послуг. Для дослідження автор використовує два методологічних підходи — суб'єктний і об'єктний. Оцінка конкурентоспроможності компаній проводиться за допомогою матричного аналізу на основі останніх статистичних даних. Автор аналізує як глобальний, так і український, європейський, американський і азіатський ринки. За підсумками проведеного дослідження, зроблено висновки про те, що по всіх ринках лідируючі позиції на даному етапі займають Deloitte і Price waterhouse Coopers.

N. Vergunenko

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF THE "BIG FOUR" COMPANIES ON THE MANAGEMENT CONSULTING MARKET

Summary

In the modern conditions of the multinational giants dominance in almost all areas of the world economy, there is an objective need for a comparative analysis of these companies and their competitive advantages. Steadily growing and developing global consulting services market also tend to monopolize and concentrate the consulting power by the leaders of this market. The author dedicates the research to the competitive advantages of the "Big Four" — the leaders in the market of consulting services. For the research, the author uses two methodological methods — subjective and objective. Rating companies' competitiveness is performed using the matrix analysis based on the latest statistical data. The author analyzes both global and Ukrainian, European, American and Asian markets. According to the results, in all markets leading position at this stage occupy Deloitte and Price waterhouse Coopers.

№ 4 2014, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

Н. В. Вергуненко

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

N. Vergunenko

Phd-student at the International Economics department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Вергуненко Н. В. Методичні та практичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" на ринку управлінського консультування. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 65–69.

Vergunenko, N. (2014), “Methodological and practical aspects of evaluating the competitiveness of the "big four" companies on the management consulting market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.