EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич

Назад

УДК: 338.1

Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич

МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано метод оптимального планування розподілу виробленої продукції між збутовими каналами та практичну його реалізацію на прикладі малого машинобудівного підприємства, який базується на максимізації прибутку підприємства і диверсифікації маркетингової діяльності через виокремлення маркетингових, логістичних витрат, витрат на стимулювання активності посередників та на утримання служби маркетингу у кожному каналі розподілу, врахуванні якісно-кількісних характеристичних критеріїв вибору прямих і непрямих збутових каналів та збереженні сталих сформованих зв'язків між виробником та посередником.

N. Shpak, T. Kyrylych

THE METHOD OF OPTIMAL PLANNING OF DISTRIBUTION ACTIVITY FOR SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

In the article, the authors have proposed the method of optimal planning of production distribution between sales channels (by the example of small industrial enterprise) based on maximization of enterprise's profit and diversification of marketing activity by singling out the marketing and logistic costs, the costs of activity stimulation of intermediaries and marketing maintenance costs for every sales channel as well as on taking into account the qualitative-quantitative characteristic criteria of the choice of direct and indirect sales channels and historically formed interrelations between producer and intermediary.

№ 4 2014, стор. 15 - 22

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Shpak

Doctor of Sciences (Economics), Professor of the Chair of Management and International Business Undertakings, National University "Lvivska Politekhnika"


Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

T. Kyrylych

post-graduate student, the Chair of Management and International Business Undertakings, National University "Lvivska Politekhnika"

Як цитувати статтю

Шпак Н. О., Кирилич Т. Ю. Метод оптимального планування збутової діяльності малих машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 15–22.

Shpak, N. and Kyrylych, T. (2014), “The method of optimal planning of distribution activity for small industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 15–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.