EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЕКСПОРТУ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
С. В. Кузьмінов, Г. Я. Глуха

Назад

УДК: 330.341

С. В. Кузьмінов, Г. Я. Глуха

РОЛЬ ЕКСПОРТУ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічну динаміку в Україні у контексті включення економіки до глобалізаційних процесів. З'ясовується роль експорту як фактора економічного зростання в Україні у порівняні з економіками інших країн світу. Порівняно динаміку валового внутрішнього продукту з динамікою експорту товарів і послуг з України та світу, та визначені їх основні тенденції. На основі аналізу даних з 1990 р. розраховано показники кореляції між темпами приросту ВВП та темпами приросту експорту для різних країн та їх груп, які можна використовувати у якості індикатора наявності та ступеня використання одного з факторів економічного зростання, а саме: зовнішніх ринків збуту експортованої продукції. Проаналізовано динамічні ряди показника кореляції темпів приросту експорту та темпів приросту ВВП у 1990—2012 рр.
This article analyzes the impact of foreign trade activities in the macroeconomic dynamics in Ukraine in the context of inclusion of the economy in the globalization process. The role of exports as a factor of economic growth in Ukraine in comparison to the economies of other countries is substantiated. The dynamics of gross domestic product compared with the dynamics of exports of goods and services in Ukraine and in the World is analyzed. The major trends are identified. On the basis of data since 1990 the correlation between GDP growth rates and growth rates of exports for different countries and groups of countries is calculated. It can be used as an indicator of the existence and extent of use of one of the factors of economic growth, namely, foreign markets for exported products. The time series of correlation between GDP growth rates and the growth rate of exports in 1990—2012 is analyzed.

S. Kuzminov, G. Glukha

THE ROLE OF EXPORTS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

№ 4 2014, стор. 6 - 10

Кількість переглядів: 553

Відомості про авторів

С. В. Кузьмінов

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

S. Kuzminov

Doctor of Science, full professor of Econonic Theory and International Economics Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk


Г. Я. Глуха

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

G. Glukha

PHD, associate professor of Econonic Theory and International Economics Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Кузьмінов С. В., Глуха Г. Я. Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 6–10.

Kuzminov, S. and Glukha, G. (2014), “The role of exports as a factor of economic growth in the context of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.