EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУСПІЛЬНИЙ (ПУБЛІЧНИЙ) ІНТЕРЕС У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ
Н. С. Шалімова

Назад

УДК: 657.631.8:332.012.2

Н. С. Шалімова

СУСПІЛЬНИЙ (ПУБЛІЧНИЙ) ІНТЕРЕС У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ

Анотація

Обгрунтовано необхідність розгляду обов'язкового аудиту як публічної послуги, що має суспільно-значимий характер та виконує функції зі зменшення або попередження конфлікту публічних (суспільних) інтересів. Запропоновано напрями удосконалення механізму нормативного забезпечення функціонування обов'язкового аудиту як суспільного інституту шляхом законодавчого визначення терміна "суб'єкти публічних (суспільних) інтересів" у контексті аудиторських перевірок.

N. Shalimova

PUBLIC (SOCIAL) INTEREST IN THE CONTEXT OF STATUTORY AUDIT REGULATION

Summary

The necessity of consideration of the statutory audit as a public service that is socially meaningful character and serves as the reduction or prevention of conflict of public (social) interests have been substantiated. The ways of improving the regulatory mechanism of the functioning of the statutory audit as a social institution by legislative definition of "public interest entities" in the context of the audit have been proposed.

№ 3 2014, стор. 6 - 11

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

Н. С. Шалімова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

N. Shalimova

doctor of economic sciences, associate professor, head of department of audit and taxation, Kirovograd National Technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.