EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ НА 1 ГЕКТАР С/Г УГІДЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
А. С. Полторак, О. М. Потапенко

Назад

УДК: 332.01

А. С. Полторак, О. М. Потапенко

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ НА 1 ГЕКТАР С/Г УГІДЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

Виявлено фактори впливу на обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах-лідерах АПК України, побудована трьохфакторна лінійна та поліноміальна степенева кореляційно-регресійні моделі залежності обсягів валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні від основних факторів, які надають можливість планувати обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні задля визначення резервів їх збільшення.

А. Poltorak, O. Potapenko

FORECASTING THE GROSS PROFIT PER 1 HECTARE OF AGRICULTURAL LANDS IN LAND USE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE USING THE METHOD OF REGRESSION ANALYSIS

Summary

Factors of influence on the volumes of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land use at the enterprises-leaders of Ukrainian AIC, built three factor linear and polynomial exponential correlation-regression models of the dependence of the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land of the main factors, which provide the opportunity to plan the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural lands in land use for the reserves of their increase.

№ 2 2014, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 873

Відомості про авторів

А. С. Полторак

ст. викл. кафедри економіки та менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

А. Poltorak

Lecturer of the department of Economy and management, European University, Nikolaev


О. М. Потапенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

O. Potapenko

PhD, Associate Professor of the department of Economy and management, The European University, Mykolaiv, Ukraine

Як цитувати статтю

А. С. Полторак, Потапенко О. М. Прогнозування розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах апк України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 69–72.

Poltorak, А. and Potapenko, O. (2014), “Forecasting the gross profit per 1 hectare of agricultural lands in land use for agricultural enterprises of Ukraine using the method of regression analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.