EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИКА
А. Е. Сабірова

Назад

УДК: 368.03:339.138

А. Е. Сабірова

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИКА

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи та практика застосування портфельного аналізу страхової компанії та його вплив на ефективність розробки маркетингової стратегії. Розглянуто види маркетингових стратегій на функціональному, інструментальному на корпоративному рівнях, визначено їхні особливості та призначення.
Наведено основні моделі, що використовуються при портфельному аналізі: матриця BCG (Boston Consulting Group), матриця McKincey — General Electric, матриця Артура Д. Літтла (Arthur D. Little / Life Cycle). Досліджено використання одного з найпопулярніших методів аналізу портфеля продуктів страхової компанії за допомогою матриці Boston Consulting Group (BCG) на прикладі "Страхової компанії "АХА Страхування".

A. Sabirova

PORTFOLIO ANALYSIS APPLICATION IN DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF THE INSURANCE COMPANY

Summary

The theoretical backgrounds and practical application of portfolio analysis of the insurance company and its impact on the efficiency of marketing strategy were examined in the paper. The types of marketing strategies of functional level, instrumental level and at the corporate level were discussed, their characteristics and purpose of their implementation were defined.
The basic models that are used for portfolio analysis were represented in the article. They are Matrix BCG (Boston Consulting Group), matrix McKincey — General Electric, matrix Arthur D. Little (Arthur D. Little / Life Cycle). The implementation of one of the most popular methods for analyzing product portfolio of the "Insurance Company "AXA Insurance" (the matrix Boston Consulting Group (BCG) was investigated.

№ 1 2014, стор. 79 - 82

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

А. Е. Сабірова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Sabirova

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Сабірова А. Е. Використання портфельного аналізу при розробці маркетингової стратегії страховика. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 79–82.

Sabirova, A. (2014), “Portfolio analysis application in development of marketing strategy of the insurance company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.