EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСАТЛАНТИЧНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ПОТЕНЦІАЛ ТА ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ
Б. О. Тустанівський

Назад

УДК: 339.54

Б. О. Тустанівський

ТРАНСАТЛАНТИЧНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ПОТЕНЦІАЛ ТА ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ

Анотація

Досліджується стан зовнішньоторговельних відносин між США та ЄС, подаються прогнози очікуваних ефектів від укладення угоди про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі, наводяться результати екстраполяції основних економічних показників США та ЄС в умовах трансатлантичної ЗВТ, оцінюється її потенціал за товарними групами із урахуванням високої та низької цінової еластичності, узагальнюється потенційний приріст обсягів торгівлі США та ЄС в умовах дії нульових тарифів.

B. Тustanivskyy

TRANSATLANTIC FREE TRADE AREA: POTENTIAL AND EXPECTED EFFECTS

Summary

Investigate the state of trade relations between the U.S. and the EU, submitted forecasts of expected effects of the agreement on creation of transatlantic free trade area, presents the results extrapolation of basic economic indicators U.S. and the EU in terms of transatlantic FTA evaluated its potential for commodity groups taking into account the high and low price elasticity summarizes the potential growth of U.S. trade with the EU in terms of the zero tariffs.

№ 1 2014, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

Б. О. Тустанівський

к. е. н., викладач кафедри філософії та економічної теорії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

B. Тustanivskyy

Ph.D., lecturer of the Department of Philosophy and economics, Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk

Як цитувати статтю

Тустанівський Б. О. Трансатлантична зона вільної торгівлі: потенціал та очікувані ефекти. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 19–22.

Тustanivskyy, B. (2014), “Transatlantic free trade area: potential and expected effects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.