EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
Н. В. Білошкурська

Назад

УДК: 338.246.8:338.436

Н. В. Білошкурська

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти побудови економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємства. Визначено головну мету його функціонування, економіко-організаційні заходи, суб'єкти, об'єкти, принципи побудови, функції. Автором запропоновано вдосконалену структуру економіко-організаційного механізму економічної безпеки агропромислового підприємства, яка включає в себе блок тактичного та стратегічного забезпечення функціональних складових економічної безпеки, економічний і організаційний блоки, доцільність поєднання яких полягає у синхронізації механізму зі складовими економічної безпеки.

N. Biloshkurska

THE ECONOMIC-ORGANIZED MECHANISM OF FORMING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: PRINCIPLES, FUNCTIONS AND STRUCTURE

Summary

In this article investigated theoretical aspects of building economic-organized mechanism of forming enterprise economic security. Determined the main purpose of its functioning, economic and organizational measures, subjects, objects, principles and functions. Improved structure of economic-organized mechanism of forming enterprise economic security proposed by the author. This structure consists of tactical and strategic support functional components of economic security block, economic block and organizational block. Feasibility of combining these blocks is the synchronization mechanism with constituents of economic security.

№ 12 2013, стор. 24 - 29

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

Н. В. Білошкурська

к. е. н., викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

N. Biloshkurska

PhD in Economics, lecturer, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.