EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Р. Б. Кожухівська

Назад

УДК: 330. 567. 4 (447)

Р. Б. Кожухівська

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

Анотація

У статті досліджено особливості використання Інтернет-послуг споживачами туристичних послуг. Узагальнено дані, що репрезентують соціальні характеристики сфери інтернет-споживачів деяких регіонів України. Встановлено основні причини та мотиви здійснення покупок туристичних послуг он-лайн. Визначено бар'єри, що перешкоджають подальшому розвитку інтернет-торгівлі та просування Інтернет-послуг у сфері туризму.
У статті наведено результати досліджень кількісного і якісного характеру щодо використання Інтернет-послуг споживачами туристичних послуг в Україні. Результати досліджень можуть бути використані як джерело інформації про поведінку споживачів туристичних послуг у процесі формування маркетингових стратегій туристичних підприємств.

R. Kozhukhivskа

FEATURES OF USE OF INTERNET-SERVICES CONSUMERS OF TOURISM PRODUCTS

Summary

The article studies the characteristics of Internet-services consumers of tourism services. Summary data, representing the social characteristics of Internet users in some regions of Ukraine. The basic causes and reasons for making purchases of travel services online. Definitely barriers to further development of commerce and promotion Internet services in tourism.
The results of quantitative research and qualitative the use of Internet services by consumers of tourism services in Ukraine. The research results can be used as a source of information about the behavior of consumers of tourism services in forming marketing strategies tourism enterprises.

№ 11 2013, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 1226

Відомості про авторів

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

R. Kozhukhivskа

сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor Department of tourism and hotel-restaurant businesses, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.