EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.22

В. А. Ільяшенко

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Анотація

У сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні суттєвого значення набуває податкова політика. Податкова система є найдавнішою фінансово-економічною системою суспільства. Податкова політика повинна бути узгоджена з цілями довгострокового економічного зростання та перетворитися на ефективний інструмент соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки.

V. Iliashenko

TAX POLICY IN THE REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

In the current conditions of market relations in Ukraine considerable importance is tax policy. The tax system is the oldest financial and economic system of society. Tax policy must be consistent with the goals of long-term economic growth and become an effective instrument for socio-economic development in a market economy.

№ 8 2013, стор. 22 - 24

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

В. А. Ільяшенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

V. Iliashenko

Dr. in Public Administration, Professor, Department of Finance and Credit, Classic Private University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.