EnglishНа русском

Назад

УДК: 368.811 (477)

О. В. Прокоф'єва

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ (ПЕРЕСТРАХОВИХ) КОМПАНІЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ

Анотація

У статті розглядається сутність платоспроможності страхових та перестрахових компаній та умови її забезпечення, визначається нормативний розмір маржі платоспроможності відповідно до українського та європейського законодавства, визначається оцінка рейтингу страхових організацій та розглядається "Solvency II" або "Друга директива платоспроможності".

O. Prokof'eva

THE SOLVENCY OF INSURANCE (REINSURANCE) COMPANIES AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET

Summary

In this article the author examines the essence of financial solvency of insurance and reinsurance companies as well as criteria of retention of the solvency, determines the normative level of profit margin of solvency according to Ukrainian and European legislation, estimates insurance companies rating and contemplates "Solvency II" or "Second guide-line of solvency".

№ 7 2013, стор. 63 - 65

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

О. В. Прокоф'єва

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Prokof'eva

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.