EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.012.45.01

В. М. Нестеренко, Т. В. Сакалош

ПОТЕНЦІАЛ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Проаналізовано світові тенденції розвитку радіоелектронної галузі, фактори високих темпів зростання. Охарактеризовано стан розвитку вітчизняної радіоелектронної галузі. Акцентовано увагу на упущеннях та факторах зниження конкурентоспроможності галузі радіоелектроніки України. На основі експортного потенціалу радіоелектронної галузі України, програм її розвитку визначено перспективи її подальшого розвитку.

The paper reveals the world progress of radio electronic industry trends and factors of high rates of growth. The development status of domestic radio electronic industry is described. The authors accent a great attention on the omissions and factors of decline of competitiveness of radio electronic industry of Ukraine. The prospects of subsequent development are certain on the basis of export potential of domestic radio electronic industry, programs of its development.

№ 12 2008, стор. 50 - 54

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

В. М. Нестеренко

Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ, Мінпромполітики України


Т. В. Сакалош

Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.