EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
О. М. Головінов

Назад

УДК: 338.23:330.341.1(474)

О. М. Головінов

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Досліджується сутність інноваційної діяльності в умовах трансформації її суб'єктів, вихідні умови формування інноваційної економіки, якісні та кількісні параметри, що характеризують її як інноваційно активну або інноваційно інертну. Зроблено ряд узагальнених висновків щодо принципових шляхів, здатних підсилити процес розвитку інноваційно активної економіки в нашій державі.

O. M. Golovinov

INNOVATIVE ACTIVITY AND INNOVATIVE PROCESSES IN THE NATIONAL ECONOMY

Summary

we study the essence of innovative activity in the conditions of transformation of its subjects, the initial conditions of formation of innovative economy, qualitative and quantitative parameters, characterizing it as an innovative active or innovation inert. Made a number of generalized conclusions on the fundamental ways that can enhance the process of development of innovative active economy in our country.

№ 6 2013, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 258

Відомості про авторів

О. М. Головінов

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. M. Golovinov

Doctor economic sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and management of innovation, Donetsk National University of Economics and trade named Mikhail Tugan-Baranovsky

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.