EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ СИТУАЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. М. Кулик

Назад

УДК: 330.46:65.012.34

Ю. М. Кулик

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ СИТУАЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено вимоги до інструментарію моделювання прийняття рішень щодо мінімізації ризиків підприємства та його логістичної системи. Розкрито складові частини механізму управління ризиками логістичної системи підприємства. Дано характеристику основних критеріїв обгрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Запропоновано альтернативи управлінських рішень для конкретного підприємства з врахуванням різних станів середовища.

Requirements are certain to the tool of design of making decision in relation to minimization of risks of enterprise and him logistic system. Component parts of mechanism of management the risks of the logistic system of enterprise are exposed. Description of basic criteria of ground of administrative decisions is given in the conditions of vagueness and risk. The alternatives of administrative decisions are offered for a concrete enterprise taking into account the different states of environment.

№ 5 2012, стор. 74 - 78

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

Ю. М. Кулик

здобувач кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.