EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНА АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР УНИКНЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАСТОК
Ю. М. Лелюк

Назад

УДК: 338.22.01

Ю. М. Лелюк

ЕФЕКТИВНА АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР УНИКНЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАСТОК

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність виходу вітчизняної економічної системи з подвійної "технологічно-інституційної" пастки за допомогою виваженої антициклічної політики. Доведено, що антициклічна політика, спрямована на прискорення темпів економічного зростання та збільшення горизонту планування для підприємств, дозволить сформувати необхідний обсяг фінансових ресурсів для переходу на нову технологію і спонукає до дії мікроекономічні механізми інноваційного оновлення економіки. Підкреслюється, що органічно пов’язані між собою стратегічне антициклічне регулювання та ефективна антициклічна тактика можуть створити передумови уникнення подібних пасток у майбутньому.

The article deals with the necessity of domestic economy to go out from the dual "technological and institutional" trap with the help of antycyclical policy. It is proved in the article, that anticyclical policy, which is directed on acceleration of economic growth and widening of planning horizon, will allow to form essential volume of financial resources for transition to new technology. This will force microeconomic mechanisms of economy innovation renewal. The author states that organic correlation of the strategic anticyclical regulation and the effective anticyclical tactic can create the necessary prerequisites for avoidance of such traps in the future.

№ 5 2012, стор. 34 - 36

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

Ю. М. Лелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Полтавська державна аграрна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.