EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ БАНКУ РОЗВИТКУ
І. Б. Філонова

Назад

УДК: 336.71

І. Б. Філонова

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ БАНКУ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті аналізуються ключові засади функціонування банків розвитку у різних країнах світу. Розроблені організаційно-економічні основи і прикладні аспекти створення банку розвитку в Україні та визначено заходи, які сприяли б його ефективній роботі. Запропоновано рекомендації щодо переорієнтації сучасної банківської системи на фінансування реального сектора економіки через вітчизняні підприємства, що впроваджують інновації.

The article describes the principles of development banks activities in foreign countries. Organizational-economic basis and applied aspects of its creation in Ukraine have been determined and the ideas of its effective work have been propounded. Recommendations for reorientation modern bank’s systems on financing real sector of economy across domestic enterprises implemented innovations are suggested.

№ 12 2010, стор. 69 - 71

Кількість переглядів: 229

Відомості про авторів

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.