EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Я. Ф. Жовнірчик

Назад

УДК: 353.9:330.111.66

Я. Ф. Жовнірчик

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Уточнено зміст ключових понять "регіон", "регіональна політика", "державна регіональна політика". Обгрунтовано концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів.

Maintenance of the key concepts "region" is specified, "regional policy", "state regional policy". Conceptual bases of state policy of complex and balanced development of regions are grounded.

№ 11 2010, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.