EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2008

С. В. Герасимова

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

О. М. Воронкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Національний університет ДПС України

ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

А. В. Кулик

к. е. н., с. н. с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УГОРЩИНОЮ ТА УКРАЇНОЮ

Ж. В. Стеценко

Національний технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Т. В. Дзядук

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту

ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

А. В. Іващенко

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Т. Р. Антошко

Національний технічний університет України "КПІ"

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

М. М. Аксентюк

аспірант, Національний аграрний університет, м. Київ

КОНТРОЛІНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевская

аспирант, МАУП, Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. М. Кібук

аспірант, Київський економічний національний університет ім. В. Гетьмана

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ВАЖЕЛІВ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Ю. І. Скулиш

старший викладач, Університет економіки і права "Крок", м. Київ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О. М. Шинкаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

О. М. Суходоля

д. держ. упр., заступник керівника управління моніторингу паливно-енергетичних ринків та проблем енергоефективності — департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату РНБО

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: УМОВА ТА КРИТЕРІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. І. Логвиненко

к. е. н., голова Донецької обласної державної адміністрації

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОЖИВАЧІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ — ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖКГ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. О. Висоцький

магістр державного управління, НАДУ при Президенті України

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ

О. М. Корнух

здобувач, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА НАПРЯМИ

А. В. Гринько-Гузевська

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, НАДУ при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

О. Л. Демченко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Я. Ю. Цимбаленко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12