EnglishНа русском

Зміст журналу № 5, 2008

С. В. Федоренко

к. т. н., провідний інженер відділу з підготовки виробництва, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. В. Нечаев

директор, Центр экономических исследований

В. Ф. Столяров

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов , КНУТД

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

А. М. Колот

д. е. н., професор

А. Є. Никифоров

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет

МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Кулик

к. е. н., старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

ОСНОВИ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

Л. Г. Ліпич

д. е. н., професор, директор, Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

А. О. Фатенок-Ткачук

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу ,Інститут управління та бізнесу Луцького державного технічного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

В. Г. Прушківський

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Л. О. Птащенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Суніл Шарма

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІНДІЄЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ДЕРЖАВНІ І РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ю. Г. Годлевский

докторант, Межрегиональная академия управления персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

С. З. Манів

магістр, старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ю. В. Деркач

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я , Національна академія державного управління при Президентові України

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. В. Жабенко

кандидат наук з державного управління

Л. І. Лисенко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ Й АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

О. Ю. Семенова

аспірант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ю. М. Маршавін

к. іст. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Є. В. Мица

к. е. н. , Перший проректор, Харківський інститут кадрів управління

О. С. Коровченко

викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський інститут кадрів управління

МІСЦЕ І РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

О. А. Ляшенко

аспірант кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор кафедри менеджменту,ФММ НТУУ "КПІ"

О. О. Грамотенко

студентка, ФММ НТУУ "КПІ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. Л. Артюшина

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

Т. Є. Одаренко

старший викладач, Харківської національної академії міського господарства

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СТАВКИ РОБІТНИКА БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12