EnglishНа русском

Зміст журналу № 4, 2008

А. Н. Асаул

профессор, директор Института проблем экономического возрождения, г. Санкт-Петербург, д. э. н., действительный член Академии экономических наук Украины

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

Б. М. Андрушків

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

Л. Я. Малюта

асистент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ЕЛЕМЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Чигирик

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

А. Ф. Строй

д. т. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Р. С. Мягкохліб

інженер, Полтавський науково-інженерний центр "Енергозбереження"

НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Шихизаде Интигам Алисахиб оглы

аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

А. С. Криклій

д. е. н., професор , кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБАЛАНСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

Іренеуш Драбік

Вища Школа Ринкового Управління та Іноземних Мов, Катовіце, Польща

ЗРОСТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гасанов Гейдар

к. э. н., доцент, Азербайджанский государственный экономический университет

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА КРУПНОЙ КОМПАНИИ

А. В. Бохан

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІОЛОГІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА — ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

Т. О. Пількевич

здобувач, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент,

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОРПОРАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Архипенко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки і права

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СКЛАДОВИМИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДКРИТИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

О. І. Клімова

студентка магістратури спеціальності "Облік і аудит", Донецький державний університет управління

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. В. Махнарилов

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ВАЛОВА КРЕДИТОЄМНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Фока

керівник апарату Макарівської районної державної адміністрації Київської області, слухач Національної академії державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

М. Х. Корецький

д. держ. упр., професор

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Л. М. Пісьмаченко

к. е. н., докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. Ю. Семенова

аспірант, Класичний приватний університет

ПРИНЦИПИ І МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Р. А. Коваль

магістр державного управління, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

М. В. Болдуєв

к. е. н., доцент, Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА НАСЕЛЕННЯМ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ СИСТЕМ У ПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант , Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

С. В. Григанська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12