EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА
О. Ю. Оболенський, Ю. Г. Королюк

Назад

УДК: 353.2

О. Ю. Оболенський, Ю. Г. Королюк

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

Анотація

У роботі приведено опис та пропозиції вдосконалення, з цільових та суб’єкт-об’єктних позицій, основних універсальних теоретико-методичних аспектів синтезу систем управління. Запропоновано розглядати процес синтезу системи управління як послідовність етапів: синтезу та функціонування. Здійснено аналіз понять "системний синтез систем управління" як категорії творіння нового, застосовуючи системний підхід, та "синтез систем управління" як процесу створення штучної системи управління.

The article deals with the description and the improvement suggestions, purpose-oriented and subject-object positions, main universal theoretic and methodological aspects of the administration system synthesis. It is suggested to consider the processes of the administration system synthesis as succession of stages: synthesis and functioning. We have accomplished the analysis of notions "the system synthesis of administration systems" as a category of producing something new, with the help of system approach and "the administration systems synthesis" as a process for producing an artificial administration system.

№ 8 2010, стор. 106 - 110

Кількість переглядів: 850

Відомості про авторів

О. Ю. Оболенський

професор, д. е. н., професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України


Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.