EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. В. Дацій

Назад

УДК: 351.82

Н. В. Дацій

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено існуючі підходи до оцінки інвестиційних процесів у державі. Узагальнено методичні підходи до оцінки стану функціонування й напрямів регулювання інвестиційних процесів. Розглянуто умови і фактори формування інвестиційного потенціалу. Запропоновано блоки інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу і промисловості регіону.

Existent approaches are explored to estimation of investment processes in the state. Methodical approaches are generalized to estimation of the state of functioning and directions of adjusting of investment processes. Terms and factors of forming of investment potential are considered. The blocks of investment attractiveness of industries of economic complex and industry of region are offered.

№ 8 2010, стор. 103 - 105

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.