EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
А. В. Ступко

Назад

УДК: 334.012.64:338.24

А. В. Ступко

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Анотація

Автором розглянуто термін "регіон", проаналізовано законодавчу базу державних регіональних програмам соціально-економічного розвитку. Проведено детальний аналіз показників розвитку малого підприємництва України, Дніпропетровської області, часток продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції за 2000—2008 роки. Досліджено вплив функціонування малого бізнесу Дніпропетровської області на рівень валового регіонального продукту.

The term "region" is considered, the legislative basis of state regional programs of social and economic development is analysed by the author. The detailed analysis of indexes of small enterprises development in Ukraine and Dnipropetrovsk region, the analysis of the part of small enterprises production in the general volume of the realized products during 2000—2008 are conducted. The influence of small business functioning in Dnipropetrovsk region on the level of gross regional product is investigated.

№ 8 2010, стор. 63 - 66

Кількість переглядів: 583

Відомості про авторів

А. В. Ступко

аспірант кафедри економіки підприємств, Дніпропетровська державна фінансова академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.