EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ
Л. М. Пісьмаченко, Л. В. Бабенко, І. В. Яковенко

Назад

УДК: 336.77

Л. М. Пісьмаченко, Л. В. Бабенко, І. В. Яковенко

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

Анотація

Сучасні умови здійснення господарської діяльності передбачають активне залучення суб’єктами підприємництва позичкових коштів, левова частка з яких забезпечується спеціальними фінансовими установами — банками. Проте процедура надання банківського кредиту є досить складною, а прийняття рішення щодо кредитування клієнтів відрізняється великою мірою відповідальності та базується на даних аналізу кредитного портфеля банку й ризиків неповернення кредитів. Алгоритм оцінки якості кредитного портфеля та визначення кредитних ризиків розкриваються у даній статті.

The modern terms of realization of economic activity foresee the active bringing in business of the borrowed money entities, a lion’s share from which is provided the special financial institutions — jars. However much procedure of extension of bank credit is difficult enough, and a decision-making in relation to crediting of clients differs in a large measure responsibility and is based on information of analysis of credit brief-case of bank and risks of failure to return of credits. The algorithm of estimation of quality of credit brief-case and determination of credit risks opens up in this article.

№ 8 2010, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Л. М. Пісьмаченко

д. н. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України


Л. В. Бабенко

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України


І. В. Яковенко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.