EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. О. Кондратенко

Назад

УДК: 338.242: 658.26(477.54)

Н. О. Кондратенко

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Розглянуто проблему низької ресурсоефективності, причиною якої є застарілі технології виробництва й устаткування, використовувані на підприємствах провідних галузей промисловості, а також недостача фінансових коштів на переоснащення виробництв енерго- і ресурсозберігаючим устаткуванням. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на ефективне використання всіх факторів виробництва, при цьому акцент робиться на енергозбереження (як на найбільш актуальний напрям для вітчизняної промисловості) і системне розроблення інструментів організації фінансування, запланованих інвестиційних заходів.

The problem of the bad of resource efficiency, the reason of which is the past production technology and equipment, which are used on the enterprises of key branches of industry, and also deficit of financial means for new equipment for energy and resource economy production is examined. The complex of measures, which are directed to effective using the all factors of production, and at the same time the accent is doing to energy economy (as the most actual direction for home industry) and systematic studying of organization financing instruments, planed infestation means is offered.

№ 7 2010, стор. 28 - 30

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.