EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ
О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник

Назад

УДК: 657.6:336.77(477)

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник

ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

Анотація

У статті висвітлено ключові проблеми діагностики кредитоспроможності машинобудівних підприємств. Грунтовно проаналізовано нормативно-правові засади оцінювання кредитоспроможності та підходи до діагностики кредитоспроможності позичальників, що використовуються у комерційних банках України. На підставі цього розроблено методичні положення зі здійснення полікритеріальної діагностики кредитоспроможності машинобудівних підприємств на засадах системи індикаторів, які відображають фінансовий стан, кредитне забезпечення, кредитну історію та відповідальність підприємства перед зовнішніми суб’єктами.

In the article the key problems of the diagnostic of credit worthiness by the machine-building enterprises is considered. The normative-legal base of estimation credit worthiness and approaches to diagnostic of credit worthiness of debtors, which using in commercial banks of Ukraine, are analyzed. For this bases the methodical recommendations of the polycriterial diagnostic of credit worthiness by the machine-building enterprises by the indicators’ system, which represented financial condition, credit guarantee, credit history enterprise’ responsibility before external subjects, are offered.

№ 7 2010, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор, навчально-наукового інституту економіки і менеджменту


О. Г. Мельник

к. е. н., докторант, Національний університет "Львівська політехніка"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.