EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМІВ НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ
О. В. Царенко

Назад

УДК: 338.45(477)

О. В. Царенко

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМІВ НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

Анотація

Запровадження авторського методу аналітичної оцінки конкурентних переваг динамічності розвитку легкої промисловості в регіональних економічних системах, а також результати аналізу вагомості її конкурентних переваг дали змогу виявити фундаментальні та результативні процедури формування й нарощення конкурентних переваг виробничо-економічних систем на мезорівні, виокремити найвагоміші регресори для побудови адаптивної моделі промислового зростання (МПЗ) з урахуванням імовірності нарощення легкою промисловістю конкурентних переваг.

Introduction of author method of analytical estimation of competitive edges of dynamic of development of light industry in the regional economic systems, and also results of analysis of ponderability of its competitive edges gave possibility to expose fundamental and effective procedures of forming and increase of competitive edges of the production-economic systems on mezolevel, to select most ponderable regression for construction of adaptive pattern of industrial growth (PIG) taking into account probability of increase by light industry of competitive edges.

№ 6 2010, стор. 53 - 55

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.