EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ШВИДКОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Л. М. Бутенко, Ю. М. Лозовик

Назад

УДК: 658:005.21

Л. М. Бутенко, Ю. М. Лозовик

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ШВИДКОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У роботі визначено переваги, недоліки та можливості застосування існуючих методик швидкої фінансово-господарської діагностики підприємства. Здійснено добір показників для проведення швидкої фінансово-господарської діагностики визначених підприємств. Запропоновано вдосконалення методики швидкої фінансово-господарської діагностики підприємств на основі алгоритмів попереднього визначення середньогалузевих нормативних значень показників. Проведено адаптацію запропонованої методики до потреб вітчизняних підприємств олійно-жирової галузі. Наведено приклади її практичної реалізації на підприємствах, які реалізують різноманітні стратегії диверсифікації.

In article the advantages, lacks and opportunities of use of existing techniques of fast financial — economic diagnostics of the enterprise are determined. The definition of parameters for realization of fast financial — economic diagnostics of the certain enterprises is made. The improvement of a technique of fast financial — economic diagnostics of the enterprises is offered on the basis of algorithms of definition of average branch normative meanings of parameters. An adaptation of the offered technique to the domestic enterprises of an oil — fat industry is realized. The examples of its practical realization at the enterprises which realize different strategy of diversification are given.

№ 4 2010, стор. 50 - 54

Кількість переглядів: 321

Відомості про авторів

Л. М. Бутенко

аспірат кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"


Ю. М. Лозовик

к. е. н, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.