EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
М. В. Тарасюк

Назад

УДК: 658

М. В. Тарасюк

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

У статті розглянуто різноманітні підходи до визначення сутності глобалізації, надане авторське визначення глобалізації торговельного бізнесу. Окреслено негативні та позитивні прояви глобалізації в торгівлі України. На підставі дослідження сучасних напрацювань з питань контролінгу визначено його сутність та обгрунтовано доцільність його впровадження в управління суб"єктами торговельного бізнесу в умовах глобалізації.

In the article various approaches to definition of essence of globalization are considered, author"s definition of globalization of trading business is formulated. Negative and positive displays of globalization in trade of Ukraine are outlined. On the basis of research of modern operating time concerning controlling its essence is certain and necessity of its introduction for management of subjects of trading business in conditions of globalization is proved.

№ 10 2008, стор. 16 - 17

Кількість переглядів: 516

Відомості про авторів

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.