EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА ВІКОВОЇ МЕЖІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
В. М. Мороз

Назад

УДК: 35.082.21

В. М. Мороз

ЗМІНА ВІКОВОЇ МЕЖІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено огляд можливих шляхів підвищення кількісної складової трудового потенціалу країни, в основу яких покладено зміну вікової межі встановленої для визначення працездатного віку. Висвітлено взаємозв’язок структури населення країни з структурою її трудового потенціалу. Наведено аналіз природного руху населення в Україні за останні п’ять років. Опрацьовані висновки відповідно до теми дослідження.

The article made an overview of possible ways to improve the quantitative component of labor potential of the county, in the basis of which there was changing of the limit to the definition of working age. The relationship structure of the population with the structure of its working potential was elucidated. The analysis of the natural movement of population of Ukraine for the last five years was made. The findings according to the research topic were revised.

№ 3 2010, стор. 81 - 85

Кількість переглядів: 830

Відомості про авторів

В. М. Мороз

к.держ.упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.