EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
Т. В. Маматова

Назад

УДК: 35.072.2(477):65.018

Т. В. Маматова

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

Анотація

Вивчено основні проблеми системи технічного регулювання України в контексті її входження до міжнародних інтеграційних об’єднань. Побудовано модель розподілу ресурсів державного контролю відповідно до ризик-орієнтованого підходу. Запропоновано процесну модель механізму адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог.

The central problems of the Ukrainian technical regulation system’s in the context of entering to the international associations. The model of the state control’s recourses assignment in conformity with risk-oriented approach was built. The process-model of the adaptation mechanism of the Ukrainian technical regulation system for the international requirements was suggested.

№ 3 2010, стор. 74 - 77

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.