EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. М. Олійченко

Назад

УДК: 351/354:303.094.7

І. М. Олійченко

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретико-методологічні засади синергетичного підходу до інформаційного забезпечення системи державного управління на основі вивчення його закономірностей, тенденцій, особливостей, що полягають у наявності самоорганізації як в суб’єкті, так і в об’єкті державного управління; нелінійності; хаосу як руйнівного і одночасно конструктивного явища; флуктуацій, точок біфуркації, що приводять до змін в системі. Запропоновано принципи синергетичного підходу в державному управлінні і його інформаційної складової.

The article proves theoretical and methodological principles of the sinergistical approach to the information supply of the public management system on the investigation basis of regular occurrence, tendencies, features which suppose the availability of self-organization for a public management object and subject; non-linearity; chaos, as both destructive and structural phenomenon; fluctuations and bifurcation points resulting in the system changing. The principles of the sinergistical approach in the public management and its information constituent are offered.

№ 2 2010, стор. 109 - 110

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.