EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
А. П. Рачинський

Назад

УДК: 35.085

А. П. Рачинський

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У межах даної статті встановлено, що стратегічне мислення керівника органу державної влади забезпечує повноту розуміння методології державно-управлінських проблем та технологію їх вирішення; складає основу прийняття державно-управлінських рішень; завжди спрямоване на забезпечення відповідних організаційних змін. Основним критерієм стратегічного мислення має бути чітка орієнтація керівника органу державної влади на реалізацію стратегічних пріоритетів у довгостроковій перспективі.

Within this article, has been found that the strategic thinking of public authority manager: provides complete understanding of the methodology of state-management problems and technology of their solutions; makes the basis of state-management decisi,ons, always aimed at providing appropriate organizational changes. The main criterion for strategic thinking should be a clear orientation of the public authority manager on the implementation of strategic priorities in the long term.

№ 2 2010, стор. 95 - 96

Кількість переглядів: 612

Відомості про авторів

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.