EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА
О. О. Дармограй

Назад

УДК: 35.082.2

О. О. Дармограй

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних теорій та моделей лідерства. В статті систематизовано теоретичні підходи стосовно того, що повинен знати сучасний керівник відносно лідерства і лідерів. Ціль статті — акцентувати увагу на тому фактові, що лідер-керівник повинен володіти системним мисленням і знати закони, відповідно до яких системи живуть і розвиваються. Враховуючи проаналізовані теорії і моделі лідерства, детально визначено вимоги до сучасного лідера-керівника й особлива увага акцентована на основній вимозі — системному мисленні.

The article is devoted to the analysis of the main theories and models of the leadership. The article systemizes the theoretical approaches regarding the obligatory knowledge of the manager on the leadership and leaders. The aim of the article is to concentrate the attention on the fact that the leader-manager shall have the systematic thinking and know the rules of the systems existence and development. Taking into account the analyzed theories and models of the leadership the detailed requirements to the modern leader-manager are defined. The biggest emphasis is made on the main requirement — systematic thinking.

№ 11 2008, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 508

Відомості про авторів

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.