EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ПО ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
І. В. Дорошенко, В. І. Дорошенко, О. О. Делі

Назад

УДК: 336.77

І. В. Дорошенко, В. І. Дорошенко, О. О. Делі

РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ПО ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація

Досліджено діяльність уряду України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні. Окреслено напрями діяльності уряду України, спрямовані на вихід з фінансової кризи.
Запропоновано шляхи виходу з кризи: розробити програму, яка стосуватиметься всіх сфер економіки та полягатиме не в заповненні проблемних сфер емітованими фінансовими ресурсами, а перш за все — у створенні сприятливого податкового, інвестиційного та адміністративного клімату.

Researched the Ukrainian government activity as to meet the world financial crisis consequences on the territory of Ukraine. Circled out the tendencies of the Ukrainian government activity, aimed to overcome the financial crisis.
Proposed certain ways to meet the financial crisis, like: to work out the program, which would deal all economical spheres and wouldn"t just fill the problematic spheres by the emitted financial resources, but first of all in creating favorable taxation, investment and administrative climate.

№ 12 2009, стор. 14 - 16

Кількість переглядів: 723

Відомості про авторів

І. В. Дорошенко

к. е. н.,докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА


В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, Національний університет ім. Т. Шевченка


О. О. Делі

здобувач

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.