EnglishНа русском

Назад

УДК: 35:316.774

В. Ю. Степанов

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Стаття присвячена уточненню значимості категорії "інформація" у контексті розуміння та тлумачення її як суб"єкта відображення соціальної системи на сучасному етапі.

The article is devoted clarification of meaningfulness of category "information" in the context of understanding and interpretation of it as a subject of reflection of frame of society on the modern stage.

№ 11 2009, стор. 205 - 207

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.