EnglishНа русском

Назад

УДК: 35.075.5:364.013

А. А. Халецька

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено практичні аспекти розробки споживчів бюджетів як інструмента соціальної політики держави. Проаналізовано ситуацію в області доходів і рівня життя населення, що склалася в Україні за останні роки. Виявлено неадекватність заходів сучасної соціальної політики наявним проблемам. Доведено необхідність удосконалення механізму державної дії на сферу розподільних відносин.

In the article the practical aspects of elaboration of consumption budgets as the instrument of social policy of a state have been investigated. The situation in the sphere of incomes and standarts of living of the population in Ukraine for the recent years has been analysed. The modern social policy measures" inadequatecy to actual problems in this sector has been discovered. The necessity of improvements of mechanism of a public impact to the sphere of distributive relations has been proved.

№ 11 2009, стор. 184 - 186

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна Академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.